ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Община Мизия спечели проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Мизия“

 

 

Община Мизия кандидатства с проектно предложение към Целева програма ”Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.”. Програмата е финансирана от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане/АСП/ и е част от пакета мерки за подкрепа на най-уязвимите граждани в условията на обявената извънредна ситуация в страната.

Проектът ще стартира на 4-ти май 2020г. и ще помогне за ограничаването на разпространението на коронавируса /COVID -19/  и ще окаже решаващо въздействие за преодоляване на бедността в нашата община, като насочим вниманието към най-уязвимата и безпомощна част от населението и подсигурим подкрепа и грижа за възрастните хора, живеещи под прага на бедност и в социална изолация в обявената извънредна ситуация в страната и доставим топъл обяд до домовете им.

Предвижда се предоставяне на безплатна, топла храна в работните дни от седмицата/супа, основно ястие и хляб/ на 170 лица от цялата община, за период от 33 работни дни /от 04.05.2020г. до 19.06.2020г./ в условията на извънредното положение в страната, които отговарят на следните целеви групи:

 

  • Лица с ниски доходи, под линията на бедност (363 лв.), определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
  • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

 

Общият размер на финансирането по настоящият проект е 16 269 лв.

 

 

 

Финансирането по проекта се извършва чрез Агенция за социално подпомагане.

  

Община Мизия

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"