Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с уведомително писмо с вх. №5300-119 от  21.04.2020 год. постъпило в общинска администрация гр. Мизия от “ДЖИ ВИ ЕЛ МИЗИЯ” ЕООД, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

Ви уведомяваме, че от 24.04.2020 год. до 26.04.2020г. от 09.00 часа до 21.00 часа ще се извърши наземно третиране на ЦАРЕВИЦА с препарати – СТОМП АКВА с карантинен срок 60дни , в изредените местности, както следва:

Местн. Голяма Могила, масиви, 109/112, 835дка, отстоящи от населеното място гр.Мизия 0.800км, отстояние от съседно селище с. Сараево на 2,500км.

Важно за стопаните на пчели е да предпазят пчелните си семейства, като не ги допускат в обработваемите зони по време на третирането!

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"