ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

 

   Общинска Програма за дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на Община Мизия за периода 2020-2022г.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330, ГР. МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012,

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; www.miziabg.com

 

 

      Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвена Общинска програма за дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на Община Мизия за периода 2020 – 2022г. На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложената програма в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия, в рамките на работното време от 08.00ч. до 17.00ч., както и на   e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Причините, които налагат приемането на програмата са, изтичане валидността на Действащата програма за снижаване числеността на популациите на комари, кърлежи, плъхове и мишки в Община Мизия през 2019 год.

Целите които се поставят са: Общинската програма за дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на Община Мизия за периода 2020-2022г. да е съобразена с нормативните изисквания и с подходящите сезони за извършване на обработки.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на Общинската програма за дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на Община Мизия за периода 2020-2022г: За прилагането на програмата, ежегодно се залагат средства в Общинския бюджет за съответната година.

Очаквани резултати от прилагането: ограничаване разпространението на заразните заболявания, намаляване вероятността от възникване на болести по хората, домашните животни и полезните растения, понижаване стопанските загуби, причинени от вредители по растенията и неприятели на домашните животни.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Съответствието на нормативния документ с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите  и директивите, относими към тази материя.

Приемането на Програмата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

 

 

 

 

                                                                                                                                               КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ:

                                                                                                                                                                   ВАЛЯ БЕРЧЕВА

                                                                  

                              

 

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"