Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Обяви и съобщения СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК ОТ 21.01.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК ОТ 21.01.2020 г.

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 
There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК ОТ 21.01.2020 г.

Публикувано на 21.01.2020 г.

Валидно до 05.02.2020 г.

            Уведомяваме лицата, изброени в списъка по-долу, че в 14-дневен срок от поставянето и публикуването на настоящето съобщение, следва да се явят в звено „Местни данъци и такси” при Община Мизия, гр. Мизия, ул. „Георги Димитров” № 25-27, ет. 2, стая 203 за връчване на Акт за установяване на задължението по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

            В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният Акт за установяване на задължението, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на АУЗ

Име на задълженото лице

Вид на задължението

1.

413-1/15.08.2016 г.

Валери Димитров

ДНИ и ТБО

2.

489-1/02.09.2016 г.

Илия Пецев

ДНИ и ТБО

3.

491-1/02.09.2016 г.

Ивайло Петров

ДНИ и ТБО

4.

492-1/02.09.2016 г.

Димитър Петров

ДНИ и ТБО

5.

493-1/02.09.2016 г.

Сергей Петров

ДНИ и ТБО

6.

746-1/17.11.2016 г.

Дарин Дамянов

ДНИ и ТБО

7.

771-1/18.11.2016 г.

Цветомир Симеонов

ДНИ и ТБО

8.

793-1/21.11.2016 г.

Силвия Тодорова

ДНИ и ТБО

9.

865-1/05.12.2016 г.

Катя Треперешка

ДНИ и ТБО

10.

887-1/12.12.2016 г.

Рени Първанова

ДНИ и ТБО

11.

888-1/12.12.2016 г.

Борислав Първанов

ДНИ и ТБО

12.

889-1/12.12.2016 г.

Радка Банешка

ДНИ и ТБО

13.

1030-1/04.07.2017 г.

Орлин Илиев

ДНИ и ТБО

14.

1038-1/05.07.2017 г.

Красимир Генов

МПС

15.

1049-1/19.02.2018 г.

Джорджио Силбърбърг

ДНИ и ТБО

16.

1050-1/19.02.2018 г.

Тихомир Вачев

ДНИ и ТБО

17.

1058-1/28.02.2018 г.

Георги Христов

ДНИ и ТБО

18.

1063а-1/26.07.2019 г.

Сашко Иванов

ДНИ и ТБО

19.

1065-1/01.03.2018 г.

Диана Тошева

ДНИ и ТБО

20.

1068-1/01.03.20178 г.

Катерина Тодорова

ДНИ и ТБО

21.

1073-1/01.03.2018 г.

Нели Чергова

ДНИ и ТБО

22.

1074-1/01.03.2018 г.

Снежанка Йорданова

ДНИ и ТБО

23.

1080а-1/17.04.2019 г.

Илиана Илиева

МПС

24.

1088-1/29.03.2018 г.

Йордан Терков

ДНИ и ТБО

25.

1103-1/10.04.2018 г.

Димитър Начев

ДНИ и ТБО

26.

1104-1/10.04.2018 г.

Наташа Иванова

ДНИ и ТБО

27.

1108-1/10.04.2018 г.

Капка Божинова

МПС

28.

1106-1/10.04.2018 г.

Митко Петков

ДНИ и ТБО

29.

1111-1/25.04.2018 г.

Светлана Донева

ДНИ и ТБО

30.

1112-1/25.04.2018 г.

Венета Вълчева

ДНИ и ТБО

31.

1113-1/25.04.2018 г.

Златка Георгиева

ДНИ и ТБО

32.

1115-1/25.04.2018 г.

Кирил Сандулов

ДНИ и ТБО

33.

1117-1/14.05.2018 г.

Малина Трифониадис

МПС

34.

1125-1/09.07.2018 г.

Ангелина Райкова

МПС

35.

1132-1/10.07.2018 г.

Виолин Димитров

ДНИ и ТБО

36.

1135-1/10.07.2018 г.

Незабравка Спиридонова

ДНИ и ТБО

37.

1140-1/10.07.2018 г.

Венцислав Венков

ДНИ и ТБО

38.

1145-1/10.07.2018 г.

Калин Каменов

МПС

39.

1166-1/31.07.2018 г.

Станислав Стефанов

МПС

40.

1167-1/31.07.2018 г.

Ивалин Николов

МПС

41.

1195-1/21.08.2018 г.

Илиян Иванов

ДНИ и ТБО

42.

1199-1/30.08.2018 г.

Христина Конова

ДНИ и ТБО

43.

1331-1/27.11.2019 г.

Ирена Треперешка

ДНИ и ТБО

44.

1332-1/27.11.2019 г.

Ангел Стоянов

ДНИ и ТБО

45.

1333-1/27.11.2019 г.

Владимир Димитров

ДНИ и ТБО

46.

1334-1/27.11.2019 г.

Анатоли Ангелов

ДНИ и ТБО

47.

1335-1/27.11.2019 г.

Снежинка Гюрова

ДНИ и ТБО

48.

1339-1/28.11.2019 г.

Николай Таканяцов

ДНИ и ТБО

49.

1340-1/28.11.2019 г.

СЕВДАЛИНА БОСЕВА-СЕВДА ЕТ

ДНИ и ТБО

50.

1342-1/28.11.2019 г.

Тодорка Георгиева

ДНИ и ТБО

51.

1343-1/28.11.2019 г.

Марио Ценов

ДНИ и ТБО

52.

1345-1/28.11.2019 г.

Александър Хальов

ДНИ и ТБО

53.

1351-1/29.11.2019 г.

Кирилка Иванова

МПС

54.

1352-1/29.11.2019 г.

Маргарита Биволарска

МПС

55.

1354-1/29.11.2019 г.

Венета Пецева

ДНИ и ТБО

56.

1356-1/04.12.2019 г.

Милен Петков

ДНИ и ТБО

57.

1357-1/04.12.2019 г.

Павлина Георгиева

ДНИ и ТБО

58.

1359-1/04.12.2019 г.

Силвия Личева

ДНИ и ТБО

59.

1360-1/04.12.2019 г.

Лидия Ангелова

ДНИ и ТБО

 

            Задълженията си може да платите в касата на Община Мизия, I – ви етаж – „Местни данъци и такси” от 8.30 до 17.00 часа всеки работен ден. За плащане по банков път Ви предоставяме сметката на Община Мизия – ОББ, КЛОН ВРАЦА, ОФИС МИЗИЯ, IBAN BG26UBBS88888412135100, BIC BUIB BG SF, по следните кодове за вид плащане:

-     за данък върху недвижим имот – 442100

-         за такса битови отпадъци – 442400

-         за данък върху моторни превозни средства – 442300

-         за патентен данък 440014.

От 01.01.2020 г. задълженията могат да бъдат заплащани и чрез „ИЗИПЕЙ” АД.

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"