Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ОБЯВА

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 
There are no translations available.

О Б Я В А

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГРАД МИЗИЯ

 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 

            Специалист „Компютърни системи и технологии“

 

Минимални и специфични изисквания за длъжността:

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Професионално направление: „Компютърни системи и технологии“ или „Информационни технологии“

Професионален опит: да има минимум 1 година трудов стаж по специалността

 

Допълнителна изисквания:

  • Английски език

 

Кратко описание на длъжността:

            Поддържа и обновява операционна система;

            Извършва промени и актуализация в локалната мрежа при необходимост;

            Анализира възникналите проблеми с базата данни и работещите системи;

            Отстранява възникналите аварийни ситуации с БД от потребителски или друг характер

            Участва в изграждането и поддържането на база данни и извеждането на информация от тях;

 

Предимство: Да живее и има адресна регистрация в град Мизия;

 

Необходими документи за кандидатстване:

1.Мотивационно писмо

2.Документ за самоличност /копие/

3.CV

4.Копие от диплома за завършено образование;

5.Трудова книжка /копие/;

6.Свидетелство за съдимост;

7.Карта от предварителен медицински преглед.

            При подаване на документите кандидатите представят и оригналите на ксерокопираните документи за сверяване.

 

Начин на подбор на кандидатите:

Класация по документи и събеседване.

 

            Документите ще се приемат в служба „Човешки ресурси” при Община Мизия в срок до 31.01.2020г.

            За справки: град Мизия – 3330, област Враца, ул. „Георги Димитров” № 25-27 Община Мизия тел.09161 / 23-15, вътрешен 108, факс 09161 / 20-12.

 

 

                                                                       КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ:

                                                                                   ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"