ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЯ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

УТВЪРЖДАВАМ,

      ВрИД КМЕТ НА

   ОБЩИНА МИЗИЯ:/п/

                                                   НИКОЛАЙ НЕКОВСКИ

 

                                                            Съгласувал,

                           Председател на ОИК-Мизия:/п/

                                                                                

                                                  ЦВЕТАНКА ВЛЪЧКОВА

 

 

 

Т Р А Н С П О Р Т Н А С Х Е М А

за

обезпечаване подготовката и произвеждане на II-ри тур на изборите за общински съветници и кметове на 03 ноември 2019г.

 

В изпълнение на т.1.3 и т.2 от Заповед № РД.11-347 /13.08.2019 г.на кмета на Община Мизия на разположение на Секретаря на община Мизия

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

 

1.За предаване на изборните книжа и материали на СИК/ПСИК от 14.30 – 20.00 часа на 02.11.2019г./събота/

 

uЗа извозване представителите на СИК/ПСИК ,които ще получат материалите от ОИК-Мизия и общинска администрация до общината където ще се осъществи предаването на материалите – автобус “ОТОЙОЛ М 50.14” ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН хххххххх с начален час за изпълнение 14.00 часа на 02.11.2019 г. от с.Липница и автобус “ХЮНДАЙ КАУНТИ” Рег. ВР № 69-46 ВК с шофьор Ленчо Иванов Хаджидризов –ЕГН хххххххххх; с начален час на изпълнение 15.00 часа на 02.11.2019 г. от с.Крушовица .

 

Предават материалите – Десислава Лехчевска и Представител на ОИК -Мизия.

 

Копирната техника се тества от Аксиния Петрова и Председателя /Зам.председателя/ на СИК/ПСИК/ .

 

2.Транспортиране на представителите на СИК/ПСИК до Общината и обратно до сградата на секционната комисия на 02.11.2019 г., съгласно Транспортната схема :

 

 

uот с.Липница ,с.Софрониево ,с.Войводово автобус “ОТОЙОЛ М 50.14” ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН хххххххххх; с начален час на изпълнение 14.00 от с.Липница.

Извозва:Представителите на СИК № 011/с.Липница –Читалище „Отец Паисий-1927/, Дом за стари хора Баба Марта с.Липница /,015 /с.Софрониево – Сграда на бивше ОСС/,009 /с.Софрониево – Сграда на бивше ОСС /010/,ПСИК /014/С.Софрониево,с.Войводово – Дневен център за деца /006 / от пред съответната секция /

 

1.Секция № 011/Читалище „Отец Паисий -1927”– с.Липница –14.00 часа

2.Секция № 015 /ДСХ”Баба Марта” с.Липница – 14.05 часа

3. Секция № 010 /Сграда на бивше ОСС/- с.Софрониево/ –14.15 часа

4. Секция № 009 –/Сграда на бивше ОСС с.Софрониево/ –14.15 часа

5.Секция   № 014 /ПСИК/- Сграда на бивше ОСС с.Софрониево/ –14.15 часа

6. Секция № 006/Дневен център за деца/ –с.Войводово –   14.25 часа

 

График за предаване на изборните материали на СИК/ПСИК от ОИК и общината на 02.11.2019 г. в общината

 

1.Секция № 011 – с.Липница –                  14.30 часа

2.Секция № 015-с.Липница -                       14.40 часа

3. Секция № 010- с.Софрониево –              14.50 часа

4. Секция № 009 –с.Софрониево –            15.00 часа

5. Секция   № 014 /ПСИК/- Софрониево- 15.10 часа

6. Секция № 006 –с.Войводово –              15.20 часа

 

Транспортиране на представителите на СИК/ПСИК обратно до сградата на секционната комисия – 15.30 часа .

 

Ескортира се от автомобил на органите на МВР.

 

uот с.Крушовица ,с.Сараево автобус “ХЮНДАЙ КАУНТИ” Рег.№ ВР 69-46 ВК с шофьор Ленчо Иванов Хаджидризов –ЕГН ххххххххх; с начален час на изпълнение 15.00 / тръгва от с.Крушовица ;

Извозва:Представителите на СИК № 007/ДГ”Незабравка”/,№ 008/Център за хора с увреждания,№ 013 ПСИК – с.Крушовица ,№ 005 /с.Сараево –Кметството/

 

1. Секция № 008 –с.Крушовица /Център за хора с увреждания/– 15.00 часа

2. Секция № 007 –с.Крушовица/ДГ”Незабравка”/ - 15.10 часа

3. Секция № 013 /ПСИК/Крушовица /ДГ”Незабравка”/- 15.10 часа

4. Секция № 005 – с.Сараево /Кметството/ - 15.30 часа

 

График за предаване на изборните материали на СИК/ПСИК на 02.11.2019 г. в общината

 

1.Секция   № 007 – с.Крушовица – 15.30 часа

2.Секция № 008 -с.Крушовица– 15.40 часа

3. Секция № 013 /ПСИК/Крушовица – 15.50 часа

4.Секция № 005-с.Сараево – 16.00 часа

 

Транспортиране на представителите на СИК/ПСИК/ обратно до сградата на секционната комисия – 16.00 часа .

Ескортира се от автомобил на органите на МВР.

 

 

uот гр.Мизия ; автобус “ОТОЙОЛ М 50.14” ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН хххххххххх; с начален час на изпълнение 17.00 часа на паркинга на общината;

Извозва:Представителите на СИК № 001-гр.Мизия /ПГ „В.Левски” /,002 гр.Мизия –Домашен соц.патронаж/,003 гр.Мизия ОУ”Ц.Церковски/,004 гр.Мизия ДГ”Незабравка”,№ 012 ПСИК –ПГ „В.Левски”

 

 

График за предаване на изборните материали на СИК/ПСИК на 02.11.2019 г. в общината

 

1.Секция   № 004 – гр.Мизия – 16.10 часа

2.Секция № 003 -гр.Мизия –  16.20 часа

3.Секция № 001-гр.Мизия –    16.30 часа

4. Секция № 002 – гр.Мизия – 16.40 часа

5.Секция № 012 /ПСИК/ –гр.Мизия - 16.50 часа

 

Транспортиране на представителите на СИК/ПСИК обратно до сградата на секционната комисия – 17.00 часа с автобус “ОТОЙОЛ М 50.14” ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН хххххххххх;

 

Ескортира се от автомобил на органите на МВР.

 

Копирната техника се тества от Аксиния Петрова и Председателя /Зам.председателя/ на СИК/ПСИК .

 

3.За извозване представителя на общината до СИК/ПСИК за тестване на копирните машини на 02.11.2019 г.

 

uот гр.Мизия – лек автомобил „Хюндай ” с рег.№ ВР.67-46 с шофьор Тихомир Димитров Лашков – ЕГН хххххххххх с начален час за изпълнение 15.30 часа на 02.11.2019 г. от гр.Мизия

Копирната техника се тества от Аксиния Петрова и Председателя /Зам.председателя/ на СИК/ПСИК ,както следва:

 

Войводово-Софрониево-Липница –Крушовица-Мизия-Сараево;

 

4. За обслужване на ОИК ,СИК и Общинска администрация в изборния ден на 03.11.2019 г.:

 

 

uот 06.00 до 24.00 часа – лек автомобил „Хюндай ” с рег.№ ВР.67-46 с шофьор Тихомир Димитров Лашков – ЕГН хххххххххх;

 

uот 06.00 до 24.00 часа – лек автомобил “Рено” с Рег.№ Вр.25-20 АХ с шофьор Пейо Иванов Беляшки – ЕГН хххххххххх;

 

 

 

 

 

 

 

u от 07.00 до 21.00 часа специализиран автомобил, който да обслужва хората с увредено зрение или затруднения в придвижването от гр.Мизия и селата Войводово,Сараево,Липница, Крушовица и Софрониево след обаждане на тел.09161 /20-12 и на телефон 0885317559 в Община Мизия – реаномобил “Мерцедес 312 Д-Бенц” Вр.55-11 АР с водач Дочо Петров Каменовски – ЕГН хххххххххх;

 

 

5. За обслужване на ПСИК на 03.11.2019 г.:

 

               uот 07.00 до 21.00 часа служебен автомобил “ФОРД ТРАНЗИТ” Рег. ВР № 37-05 ВТ с водач Божидар Владимиров Методиев с ЕГН хххххххх за нуждите на Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ № 062800012/с обхват гр.Мизия-с.Войводово-с.Сараево/.

 

               uот 07.00 до 21.00 часа автобус „ПЕЖО БОКСЕР” с рег.№ СА 26-24 ТВ с водач Васил Николов Петров с ЕГН ххххххххх за нуждите на Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ № 062800013/с обхват с.Крушовица –с.Липница/.

 

               uот 07.00 до 21.00 часа служебен автомобил автобус “ХЮНДАЙ КАУНТИ” Рег. ВР № 69-46 ВК с водач Ленчо Иванов Хаджидризов с ЕГН хххххххххх; за нуждите на Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ № 062800014/с обхват с.Софрониево/.

 

 

6.За извозване на членовете на СИК/ПСИК от населените места и материалите от изборите до ОИК-Мизия на 03.11.2019г. след 20.00 часа:

 

uот гр.Мизия – автобус “ОТОЙОЛ М 50.14” ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН ххххххххх; / тръгва от гр.Мизия / паркинга на общината;

автобус “ХЮНДАЙ КАУНТИ” Рег.№ ВР 69-46 ВК с шофьор Ленчо Иванов Хаджидризов –ЕГН ххххххххх; / тръгва от гр.Мизия / паркинга на общината;

 

uот с.Сараево – автобус “ХЮНДАЙ КАУНТИ” Рег.№ ВР 69-46 ВК с шофьор Ленчо Иванов Хаджидризов –ЕГН ххххххххххх; / тръгва от гр.Мизия /паркинга на общината;

автобус “ОТОЙОЛ М 50.14” ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН хххххххххххх; / тръгва от гр.Мизия / паркинга на общината;

 

uот с.Липница –– автобус “ХЮНДАЙ КАУНТИ” Рег.№ ВР 69-46 ВК с шофьор Ленчо Иванов Хаджидризов –ЕГН ххххххххххх; / тръгва от гр.Мизия /

автобус “ОТОЙОЛ М 50.14” ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН ххххххххххх; / тръгва от гр.Мизия / паркинга на общината;

 

uот с.Войводово –– автобус “ХЮНДАЙ КАУНТИ” Рег.№ВР 69-46 ВК с шофьор Ленчо Иванов Хаджидризов –ЕГН хххххххххх; / тръгва от гр.Мизия / паркинга на общината;

автобус “ОТОЙОЛ М 50.14” ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН ххххххххххх; / тръгва от гр.Мизия / паркинга на общината;

 

 

uот с.Крушовица – автобус “ОТОЙОЛ М 50.14” ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН хххххххххх; / тръгва от гр.Мизия / паркинга на общината;

автобус “ХЮНДАЙ КАУНТИ” Рег.№ВР 69-46 ВК с шофьор Ленчо Иванов Хаджидризов –ЕГН ххххххххх; / тръгва от гр.Мизия / паркинга на общината;

 

uот с.Софрониево – автобус “ОТОЙОЛ М 50.14” ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН хххххххххх; / тръгва от гр.Мизия / паркинга на общината;

автобус “ХЮНДАЙ КАУНТИ” Рег.№ВР 69-46 ВК с шофьор Ленчо Иванов Хаджидризов –ЕГН хххххххххх; / тръгва от гр.Мизия / паркинга на общината;

 

 

7. Извозване представителите на ОИК /председател/зам.председател, секретар и един член от различни политически сили /за предаване на протоколите с резултатите от изборите от Община Мизия до ЦИК-гр.София на 04.11.2019 г.и обратно :

 

– лек автомобил ; „Хюндай ” с рег.№ ВР.67-46 с шофьор Тихомир Димитров Лашков – ЕГН хххххххххх/ тръгва от гр.Мизия /;

Резервен автомобил :”Тойота Авенсис „Рег.№ ВР 27-24 ВК с водач Божидар Владимиров Методиев – ЕГН хххххххххх; / тръгва от гр.Мизия /

 

Ескортира се от автомобил на органите на МВР.

 

 

 

 

 

                                                                       Комисия по транспортното обслужване

Съгласно Заповед № РД.11-347 /13.08.2019 г.

                                 Председател:/п/

 

/Филка Лазарова/

 

 

 

 

Съгласувал,

Секретар на Община Мизия:/п/

                                                 Д.Лехчевска

 

 

 

 

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"