Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало МИ 2019 СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЯ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

                                                                                                          Публикувана на 11.09.2019г.

                                                                                                         

 

 

ПОКАНА

 

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27.10.2019Г.

 

 

      ДО

                                                           РЪКОВОДСТВАТА НА

                                                                         

                                                          ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ”ГЕРБ”

 

                                                           КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

 

                                                           ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ”ДПС”

 

                                                           КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ

                                                           ПАТРИОТИ-НФСБ , ВМРО,ПП

                                                           ”АТАКА”

 

                                                           ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“

 

                                                           КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА

                                                                                      БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИE

                                                           

                                                  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ              

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            На основание чл.91, ал.1-3 от Изборния кодекс/ИК/ , Ви каня на 16.09.2019г. /понеделник/ от 15.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация-гр.Мизия / ІII – ти етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне съставите на Секционните избирателни комисии /СИК / в Община Мизия за произвеждане на избори за общински съветници и кметове   на 27.10.2019г.

Моля да представите необходимите документи ,съгласно чл.91,ал.4 от Изборния кодекс /ИК/

т.8. При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- имената и ЕГН на предложените лица;

 

 

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- партия или коалиция, която ги предлага,

- телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и кметове - 10 юли 2019 г.; или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.

Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Общинска избирателна комисия.

Настоящата покана да се публикува на Интернет страницата на Община Мизия ,както и на информационното табло в сградата на Община Мизия .

 

Забележка:Образците на поименно предложение /Приложения 1 и 2/ за състава на СИК са публикувани на сайта на Община Мизия www.miziabg.com /Секция МИ 2019/.

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА

                                                 ОБЩИНА МИЗИЯ:

                                                           

                                                     Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

 

 

 

Съгласувал:

Секретар:

               Д.Лехчевска

 

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"