ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

Изх.№ 105 / 26.07.2019г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ, обл. ВРАЦА

Мандат 2015-2019 г.

 

О Б Я В А

 

 

 

           Общински съвет - Мизия съобщава на заинтересованите лица, че удължава срока за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Оряхово и Окръжен съд – Враца до 09 август 2019 г.

 

Телефони за информация:
0888751934 – Сашка Началнишка – Председател на Комисията

0899119483 – Лидия Костова – Председател на Общински съвет – Мизия

  

                                                   Председател на ОбС Мизия / П /

                                                                                                   Л.Костова

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"