ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

СЪОБЩЕНИЕ

                                                                

От 08.07.2019г. до 31.07.2019г. ще се проведе текущ ремонт на съоръжение – въздушна линия /ВЛ/ 110kV ,,Радецки”, преминаваща през землищата на гр. Мизия, с.Войводово и с.Крушовица.

В случай, че в резултат на строително-монтажните работи възникнат вреди за собствениците и/или ползвателите на имоти, през които преминава сервитута на съоръжението, изпълнителят ОБЕДИНЕНИЕ ОГД „ЕК-ЕКИ”, поема задължение да ги отстрани незабавно след приключване на ремонта, за своя сметка.

 

За контакти и при установени вреди върху имоти:

Петьо Нинов – инж. ПЕЕ ,,Поддържане и ремонт на ел. проводи ВН” – тел. 0887727228.

 

 

     От Общинското ръководство

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"