ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

УВЕДОМЯВАМ ВИ, ЧЕ НА 22.04.2018г. ОТ 13.00ч. ДО 16.00 ЧАСА ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА МИЗИЯ, ДГ „НЕЗАБРАВКА“ , ДСП, ПГ по ХТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“.

 

 РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"