ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Предстой провеждане на първото за 2019г, анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на чл.10,ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта , което ще се проведе в периода от 13 февруари-22 март 2019г. включително.

За целта има електронен /on-line/ анкетен формуляр преназначен за работодатели.

Анкетния формуляр може да намерите на:http://survey.az.government.bg/index.php/535847

 

                                                                                  От Общинска администрация

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"