ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СПРАВКА

Е-мейл Печат ПДФ

Проект на Наредба №6 за реда и условията за отдаване под наем и продажба на

общински жилища в Община Мизия

                             

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,

e-mail:obsh.mz@abv.bg;www.miziabg.com

 

 

СПРАВКА

На основание чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготвения проект на Наредба №6 за реда и условията за отдаване под наем и продажба на общински жилища в Община Мизия, в Общинска администрация - Мизия   не са постъпили предложения и становища по предложения проект в законоустановения за това срок – 21.01.2019 г.

           

 

22.01.2019 г.

Гр. Мизия                                                                                              

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"