ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ

Покана на обществено обсъждане 

На проекта на решение на Общински съвет - Мизия, за одобряване на план-сметката за такса "Битови отпадъци" за 2019г. и проекта на план-сметка за приходите и разходите за такса "Битови отпадъци" за 2019г. на Община Мизия

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (покана (3).pdf)Покана[12.11.2018г. 15:56]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"