Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община Мизия на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-20/11.10.2018 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на Проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП), ПРЗ – план за регулация и застрояване в кв. 100 по регулационен план на              с. Софрониево, Община Мизия, с цел обособяване на нови УПИ X, УПИ XXI, УПИ XXII и УПИ XIII по имотните граници на имот с кад. № 0.436 без промяна на отреждане

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

          КМЕТ на

          Община Мизия

       Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"