Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Профил на купувача 2018-10: "Изпълнение на СМР по проект "Рехабилитация и реконструкция на общинска пътка мрежа-Община Мизия" (включва път № VRC 1110, път № VRC 2108, път № 2111, път № VRC 1109) по 4 (четири) обособени позиции"

2018-10: "Изпълнение на СМР по проект "Рехабилитация и реконструкция на общинска пътка мрежа-Община Мизия" (включва път № VRC 1110, път № VRC 2108, път № 2111, път № VRC 1109) по 4 (четири) обособени позиции"

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

2018-10: "Изпълнение на СМР по проект "Рехабилитация и реконструкция на общинска пътка мрежа-Община Мизия" (включва път № VRC 1110, път № VRC 2108, път № 2111, път № VRC 1109) по 4 (четири) обособени позиции"

 
Том I - Технически спецификации
 
Том II - Инвестиционни проекти
 
Том III - Методика за оценка
 
Том IV - Указания
 
Том V - Проект - договор
 
Том VI - Образци
 
 
 
 
Прикачени файлове:
Изтегли файла (Решение за откриване на процедурата.pdf)Решение[26.06.2018г. 14:53]
Изтегли файла (Обявление.pdf)Обявление[26.06.2018г. 14:54]
Изтегли файла (Приемателно- предавателен протокол.pdf)Приемателно-предавателен протокол[26.06.2018г. 15:15]
Изтегли файла (Протокол № 1 от 24.08.2018 г. (1).pdf)Протокол № 1 от 24.08.2018г.[27.08.2018г. 15:19]
Изтегли файла (Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП (1).pdf)Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП[21.09.2018г. 14:14]
Изтегли файла (Протокол № 3.pdf)Протокол № 3[05.10.2018г. 15:33]
Изтегли файла (Решение № РД.11-456 от 05.10.2018 г..pdf)Решение № РД.11-456 от 05.10.2018г.[05.10.2018г. 15:34]
Изтегли файла (Протокол № 2..pdf)Протокол № 2[05.10.2018г. 15:50]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"