Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Профил на купувача 2018-9: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: "Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа- Община Мизия” по 4 (четири) обособени позиции”

2018-9: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: "Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа- Община Мизия” по 4 (четири) обособени позиции”

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 
There are no translations available.

2018-9: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: "Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа- Община Мизия” по 4 (четири) обособени позиции” 

 

 

Том II, Книга 3 - Образци

Attachments:
Download this file (1.Решение.pdf)Решение[22.06.2018г. 11:36]
Download this file (2.Обявление.pdf)Обявление[22.06.2018г. 11:37]
Download this file (3.Том ІІ, Книга 1- Указания за кандидатстване..pdf)Том II, Книга 1 - Указания за кандидатстване[22.06.2018г. 11:41]
Download this file (4.Том ІІ, Книга 2- Технически спецификации.pdf)Том II, Книга 2 - Технически спецификации[22.06.2018г. 11:42]
Download this file (5.Том ІІ, Книга 4- Проект на договор.pdf)Том II, Книга 4 - Проект на договор[22.06.2018г. 11:45]
Download this file (6.Том ІІІ, Книга 1- Методика за оценка.pdf)Том III, Книга 1 - Методика за оценка[22.06.2018г. 11:46]
Download this file (7.Приемателно- предавателен протокол.pdf)Приемателно-предавателен протокол[22.06.2018г. 11:47]
Download this file (Решение за публикуване на изменения в обявлението..pdf)Решение за публикване на изменения в обявлението[29.06.2018г. 16:39]
Download this file (Том ІІ, Книга 1- Изменени Указания за кандидатстване-min.pdf)Том II, Книга 1 - Изменени Указания за кандидатстване[29.06.2018г. 16:52]
Download this file (Протокол № 1 от 29.08.2018 г..pdf)Протокол № 1 от 29.08.2018г.[29.08.2018г. 13:36]
Download this file (Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf)Съобщение за отваряне на ценови оферти[18.12.2018г. 16:26]
Download this file (Протокол № 2..pdf)Проткол № 2[09.01.2019г. 16:32]
Download this file (Протокол № 3.pdf)Протокол № 3[09.01.2019г. 16:33]
Download this file (Решение № РД.11-13 от 09.01.2019 г..pdf)Решение № РД.11-13 от 09.01.2019г.[09.01.2019г. 16:35]
Download this file (Договор ОП 1..pdf)Договор ОП 1[07.02.2019г. 16:01]
Download this file (ТС към договор ОП 1.pdf)ТС към договор ОП 1[07.02.2019г. 16:02]
Download this file (ТП за  ОП 1.pdf)ТП за ОП 1[07.02.2019г. 16:03]
Download this file (ЦП ОП 1..pdf)ЦП ОП 1[07.02.2019г. 16:04]
Download this file (Договор ОП 2..pdf)Договор ОП 2[07.02.2019г. 16:05]
Download this file (ТС към договор ОП 2.pdf)ТС към договор ОП 2[07.02.2019г. 16:06]
Download this file (ТП за  ОП 2.pdf)ТП за ОП 2[07.02.2019г. 16:07]
Download this file (ЦП ОП 2..pdf)ЦП ОП 2[07.02.2019г. 16:09]
Download this file (Договор ОП 3..pdf)Договор ОП 3[07.02.2019г. 16:10]
Download this file (ТС към договор ОП 3.pdf)ТС към договор ОП 3[07.02.2019г. 16:11]
Download this file (ТП за  ОП 3.pdf)ТП за ОП 3[07.02.2019г. 16:12]
Download this file (ЦП ОП 3..pdf)ЦП ОП 3[07.02.2019г. 16:13]
Download this file (Договор ОП 4..pdf)Договор ОП 4[07.02.2019г. 16:15]
Download this file (ТС към договор ОП 4.pdf)ТС към договор ОП 4[07.02.2019г. 16:16]
Download this file (ТП за  ОП 4.pdf)ТП за ОП 4[07.02.2019г. 16:17]
Download this file (ЦП ОП 4..pdf)ЦП ОП 4[07.02.2019г. 16:18]
Download this file (Обявление за възложена поръчка (2).pdf)Обявление за възложена поръчка[07.02.2019г. 16:52]
 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"