Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Профил на купувача 2018- 3: Открита процедура за "Доставка на хранителни продукти по 6 (шест ) обособени позиции"

2018- 3: Открита процедура за "Доставка на хранителни продукти по 6 (шест ) обособени позиции"

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

2018- 3: Открита процедура за "Доставка на хранителни продукти по 6 (шест ) обособени позиции"

 

 

ОБРАЗЦИ
 
 Проект на договор за доставка на хранителни продукти
 
 
 
Прикачени файлове:
Изтегли файла (1.Решение за откриване на процедура.pdf)Разрешение за откриване на процедура[11.04.2018г. 11:56]
Изтегли файла (2.Обявление за поръчка.pdf)Обявление за поръчка[11.04.2018г. 11:57]
Изтегли файла (espd-request.pdf)ЕСПД[11.04.2018г. 11:59]
Изтегли файла (7.Приложения 6.1- 6.6...xls)Приложение 6.1-6.6[11.04.2018г. 12.01]
Изтегли файла (README.txt)README[11.04.2018г. 12.08]
Изтегли файла (espd-request....txt)ЕСПД[11.04.2018г. 12.10]
Изтегли файла (3.Документация за участие..pdf)Документация за участие [11.04.2018г. 12.04]
Изтегли файла (Протокол № 1.pdf)Протокол № 1[29.05.2018г. 16:21]
Изтегли файла (Съобщение по чл. 57, ал.3 от ППЗОП.pdf)Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП[07.06.2018г. 15.06]
Изтегли файла (Протокол № 2.pdf)Протокол № 2[13.06.2018г. 16.03]
Изтегли файла (Протокол № 3.pdf)Протокол № 3[13.06.2018г. 16.04]
Изтегли файла (Доклад.pdf)Доклад[13.06.2018г. 16.05]
Изтегли файла (Решение № РД.11-249 от 13.06.2018 г. за сайт.pdf)Решение № РД.11-249 от 13.06.2018г.[13.06.2018г. 16.07]
Изтегли файла (дог. ОП 1..pdf)Договор за ОП - 1[13.08.2018г. 11.44]
Изтегли файла (дог. ОП 2..pdf)Договор за ОП - 2[13.08.2018г. 11.45]
Изтегли файла (дог. ОП 3..pdf)Договор за ОП - 3[13.08.2018г. 11.46]
Изтегли файла (дог. ОП 4..pdf)Договор за ОП - 4[13.08.2018г. 11.48]
Изтегли файла (дог. ОП 5..pdf)Договор за ОП - 5[13.08.2018г. 11.49]
Изтегли файла (дог. ОП 6..pdf)Договор за ОП - 6[13.08.2018г. 11.50]
Изтегли файла (обявлние за възложена поръчка.pdf)Обявление за възложена поръчка[13.08.2018г. 11.55]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"