Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ОБЯВЛЕНИЕ

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 
There are no translations available.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община Мизия на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-6/26.03.2018 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП), ПР – план за регулация на УПИ III, кв. 42 по регулационен план на гр. Мизия, с цел промяна на отреждането и обособяване на нови УПИ III и УПИ IV, съответно с отреждане „За парк“ и „За пазар“.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.

                                                                                             

 

 

 

          КМЕТ на 

          Община Мизия:

Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"