Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ОБЯВЛЕНИЕ

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 
There are no translations available.

Община Мизия на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 327 от 29.11.2017 г. на Общински съвет – гр. Мизия е разрешено изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП), ПР – план за регулация на кв. 81 и кв. 82, по регулационен план на гр. Мизия, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"