Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ОБЯВА Старши експерт „Устройство на територията и строителство”

ОБЯВА Старши експерт „Устройство на територията и строителство”

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГРАД МИЗИЯ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

Старши експерт „Устройство на територията и строителство" в Дирекция „Устройство на територията, икономически, стопански и хуманитарни дейности"

Минимални и специфични изисквания за длъжността:
Образование: Бакалавър
Професионална област: строителство
Професионален опит: да има минимум 1 година трудов стаж по специалността

Допълнителна изисквания:
 Да притежава компютърна грамотност
 Да притежава знания в областта на строителството
 Да познава ЗУТ
Кратко описание на длъжността:
Разпределя и контролира изпълнението на поставените задачи в областта на устройството на територията, кадастъра, строителството и следи за спазване на законодателството в тези области.

Предимство: Да живее и има адресна регистрация в град Мизия;

Необходими документи за кандидатстване:
1.Мотивационно писмо
2.Документ за самоличност /копие/
3.CV
4.Копие от диплома за завършено образование;
5.Трудова книжка /копие/;
6.Свидетелство за съдимост;
7.Карта от предварителен медицински преглед.
При подаване на документите кандидатите представят и оригналите на ксерокопираните документи за сверяване.

Начин на подбор на кандидатите:
Класация по документи и събеседване.

Документите ще се приемат в служба „Човешки ресурси" при Община Мизия в срок до 28.02.2017г.
За справки: град Мизия – 3330, област Враца, ул. „Георги Димитров" № 25-27 Община Мизия тел.09161 / 23-15, вътрешен 108, факс 09161 / 20-12.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"