Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ОБЯВЛЕНИЕ

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 
There are no translations available.

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-08-23 от 30.03.2016 г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация за промяна на уличната регулационна линия на кв. 32 по плана на с. Софрониево, собственост на община Мизия и разделянето на квартала на самостоятелни урегулирани поземлени имоти.
Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

ЗАМ. КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Н. НЕКОВСКИ

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"