Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Обяви и съобщения Проект на Наредба за промени в тарифата за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество и предоставено за стопанисване и управление към Наредба №5 на ОбС-Мизия, приета с Решение №139/26.09.2008г. на ОбС-Мизия

Проект на Наредба за промени в тарифата за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество и предоставено за стопанисване и управление към Наредба №5 на ОбС-Мизия, приета с Решение №139/26.09.2008г. на ОбС-Мизия

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА
3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;www.miziabg.com

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на Наредба за промени в тарифата за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество и предоставено за стопанисване и управление към Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Мизия, приета с Решение №139/26.09.2008г. на ОбС-Мизия.
На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия, в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа както и на
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Основните причини, налагащи промените в тарифата към Наредба №5, са приравняване на наемните цени за ползване под наем на земи за земеделски нужди в регулационни граници на населените места и извън регулационните граници на населените места /по КВС/.
За прилагането на новата наредба не са необходими финансови средства.
Очакваните резултати от прилагането на актуализираната тарифа в наредбата са получаване на реални приходите от наеми за отдадени под наем общински земи за земеделско ползване.
Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /П/
Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"