Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПОЛЗВАТЕЛИ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 
There are no translations available.

Съгласно Заповеди №199-П, 230-П, 235-П, 246-П, 251-П, 263-П от 13.05.2015г. на Директора на ОД «Земеделие», Враца, в изпълнение на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, ползватели на земеделски земи в землищата на Община Мизия са длъжни да заплатят суми за ползване на полски пътища, за стопанската 2014/2015стоп. година,.
Сумите се заплащат на касата на Община Мизия, или по банков път по сметката на Община Мизия и следва да се внесат в едномесечен срок от издаването на горепосочените заповеди:
СИ БАНК ЕАД, КЛОН ВРАЦА, ОФИС МИЗИЯ, IBAN BG 49BUIB79988412135100,
BIG: BUIBBGSF, код вид плащане 44 65 00.

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"